Get Adobe Flash player

Współpraca z Fundacją "Stiftung Tschammendorf / Niederschlesien" (Samborz / Dolny Slask) und Umgebung 
z Hannoveru (Dolna Saksonia).

W 2014 roku Szkoła Podstawowa Nr 3 w Środzie Śląskiej rozpoczęła współpracę z Fundacją "Stiftung Tschammendorf / Niederschlesien".
Fundacja została założona przez Pana Dr. Dietmara Scholza, który przed II wojną światową mieszkał w Samborzu. W 1946 roku cała rodzina Scholzów musiała wyjechać na Zachód. Pan Scholz ukończył studia prawnicze i pracował jako sędzia. Obecnie przebywa na emeryturze i z jego inicjatywy została nawiązana współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 3.
Celem fundacji jest: realizacja projektów, które służą kulturalnej, naukowej i społecznej współpracy między Polakami a Niemcami, porozumienie między Polską a Niemcami w duchu praw człowieka i podstawowych wartości Unii Europejskiej.
Jednym z celów fundacji jest również wspieranie nauki języka niemieckiego w szkole. W czerwcu 2015 r. dobyło się spotkanie p. Scholz z przedstawicielami szkoły na którym rozmawiano o konkretnych działaniach na płaszczyźnie współpracy. Fundacja przekaże naszej szkole kwotę, która zostanie przeznaczona na finansowane dodatkowych zajęć j. niemieckiego oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Tekst: Sławomir Siwerski

 

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła współpracowała z niemiecką fundacją „Tschammendorf/Niederschlesien”.

W wyniku tej współpracy uzyskano środki finansowe na realizację dodatkowych zajęć z języka niemieckiego dla uczniów klas VI, którzy przygotowywali się do sprawdzianu szóstoklasisty w kwietniu 2016r.  Zajęcia prowadzone były przez nauczycielki j.niemieckiego: Panią Natalię Aleksy, Panią Jolantę Cirko oraz Panią Urszulę Mytych. Dodatkowe lekcje języka niemieckiego wpłynęły na uzyskanie najlepszego wyniku w gminie na sprawdzianie z j.niemieckiego na zakończenie klasy VI.:

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej: 64,6%

- Gmina Środa Śląska: 61,8%

- Województwo dolnośląskie: 60,6%

W szkole zorganizowano również Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego, który trwał od grudnia 2015 do czerwca 2016. Był on podzielony na trzy etapy: eliminacje klasowe, półfinał oraz finał. Na każdym etapie uczniowie pisali test leksykalno-gramatyczny dostosowany do poziomu trudności dla każdego etapu edukacyjnego klas IV-VI, dodadtkowo podczas finału prezentowali wypowiedź ustną na jeden z wylosowanych tematów.

Zwycięzcy konkursu:

I miejsce: Oliwer Jędrzejczak, kl 5e

II miejsce: Hanna Filus, kl 5c

III miejsce: Barbara Rejniak., kl 6a

Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, zakupione ze środków fundacji „Tschammendorf/Niederschlesien: laptop za I miejsce, tablet za II miejsce oraz aparat fotograficzny za III miejsce. Nagrody oraz dyplomy zostały wręczone na uroczystym apelu kończoncym rok szkolny 2015/2016.

Ze środków fundacji zakupiono również repetytoria językowe oraz płyty Cd z filami o krajach niemieckojęzycznych, które służą jako wyposażenie biblioteki szkolnej.

Tekst: Natalia Aleksy

 Rok szkolny 2016/17

W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej po raz drugi współpracowała z niemiecką Fundacją „Tschammendorf/Niederschlesien”, której jednym z głównych założeń jest promowanie i wspieranie nauki języka niemieckiego wśród polskiej młodzieży.

W wyniku tej współpracy uzyskano środki finansowe, dzięki którym zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

I.Dnia 9 czerwca 2017r. uzdolnieni językowo uczniowie klas piątych i szóstych, wraz z opiekunkami, paniami: Natalią Aleksy, Moniką Matusik i Jolantą Cirko, uczestniczyli w wycieczce do Drezna. Wyjazd został zorganizowany przez Biuro Podróży „My Travel” ze Środy Śląskiej, które zadbało o ciekawy program i bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczki. Na wycieczce uczniowie zwiedzali Pałac Zwinger, Galerię Obrazów Starych Mistrzów, zbrojownię, zbiory porcelany i dawną zbrojownię Albertinum. W programie przewidziany został także spacer   po najciekawszych miejscach miasta. Zobaczyliśmy Operę Sempera, Katedrę Świetej Trójcy, Tarasy Brühla (promenadę spacerową z pięknym widokiem na Łabę) oraz nowoczesne centrum. W trakcie zwiedzania uczniowie robili zdjęcia, szkolili znajomość języka niemieckiego (z sukcesami!!!) oraz zakupili pamiątki z wyjazdu. Wszystkim dopisywał dobry humor i skryte marzenie  o następnym tak udanym wyjeździe do Niemiec.

           II. W dniu 24 maja 2017r. odbył się Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów klas piątych i szóstych.  Zadaniem uczniów było napisanie w ciągu 45 minut testu znajomości reguł gramatycznych i słownictwa, a następnie zaprezentowanie ustnej wypowiedzi na jeden z wcześniej wylosowanych tematów. Konkurs przebiegał w  przyjaznej atmosferze pracy i uczciwej rywalizacji.

Zwycięzcami Szkolnego Konkursu Języka Niemieckiego zostali następujący uczniowie:

klasy 5

I miejsce: Maximilian Grziwa- klasa 5c

II miejsce: Magdalena Oślizło- klasa 5a

III miejsce: Paweł Chabraszewski- klasa 5b

           klasy 6

I miejsce: Oliver Jędrzejczak- klasa 6e

II miejsce: Hanna Filus- klasa 6c

III miejsce: Michalina Zenka- klasa 6c

 

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody w formie kart podarunkowych do sklepu sportowego. Zostały one wręczone na uroczystym apelu kończącym rok szkolny 2016/2017. Nagrody zakupione zostały ze środków finansowych pochodzących z fundacji ,,Tschammendorf/ Niederschlesien″.

                                                                                                              

III. W ramach współpracy z Fundacją zorganizowano również dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego dla uzdolnionych uczniów klas V. Podczas tych lekcji uczniowie doskonalili sprawności językowe, poznawali również fakty o kulturze, historii i zwyczajach w Niemczech.

Dwuletnie wsparcie Fundacji„Tschammendorf-Niederschlesien” umożliwiło uczniom kontakt z językiem i kulturą niemiecką na wielu płaszczyznach. Każde z podjętych w ramach Fundacji  działań  sprawiło dzieciom wiele radości i satysfakcji.

Tekst:Natalia Aleksy, Jolanta Cirko

 

            Rok szkolny 2017/18

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej po raz trzeci współpracowała z niemiecką Fundacją „Tschammendorf/Niederschlesien”, której jednym z głównych założeń jest promowanie i wspieranie nauki języka niemieckiego wśród polskiej młodzieży.

W wyniku tej współpracy uzyskano środki finansowe, dzięki którym zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

  • Dnia 15 grudnia 2017r. uzdolnieni językowo uczniowie klas czwartych i szóstych, wraz z opiekunkami, paniami: Natalią Aleksy, Urszulą Mytych, Moniką Matusik oraz panią dyrektor Aliną Kargol i panią wicedyrektor Anną Bandyk – Skrabuchą, uczestniczyli w wycieczce do Görlitz. Wyjazd został zorganizowany przez Biuro Podróży „My Travel” ze Środy Śląskiej, które zadbało o ciekawy program i bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczki. Na wycieczce uczniowie zwiedzali Rynek Górny oraz Rynek Dolny, na którym podziwiali budynek Ratusza z zegarami słonecznymi na wieży, fontannę Neptuna i piękne kamienice. W programie przewidziane było również zwiedzanie kościoła św. Piotra i Pawła, kościół św. Trójcy, Plac Pocztowy. Uczniowie zwiedzili również wnętrze Grubej Wieży. W trakcie zwiedzania uczniowie robili zdjęcia, szkolili znajomość języka niemieckiego oraz zakupili pamiątki z wyjazdu na Jarmarku Bożonarodzeniowym.
  • W dniu 12 czerwca 2018r. odbył się finał Szkolnego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów klas czwartych i szóstych. Finał poprzedzony był etapem klasowym, który odbył się w grudniu 2017r. oraz półfinałem, przeprowadzonym dnia 10 maja 2018r. Zadaniem uczniów na każdym etapie konkursu było napisanie w ciągu 45 minut testu znajomości reguł gramatycznych i słownictwa, dostosowanego do danego etapu edukacyjnego. W finale dodatkowo uczniowie musieli zaprezentować ustną wypowiedź na jeden z wcześniej wylosowanych tematów. Konkurs przebiegał w przyjaznej atmosferze pracy i uczciwej rywalizacji.

Zwycięzcami Szkolnego Konkursu Języka Niemieckiego zostali następujący uczniowie:

Klasy czwarte:

I miejsce: Maria Kułakowska, kl. 4 b.

II miejsce: Zuzanna Gałęzka, kl. 4 d.

III miejsce: Emilia Wysocka, kl. 4 e.

Klasy szóste:

I miejsce: Maximilian Grziwa, kl. 6 c.

II miejsce: Paweł Chabraszewski, kl. 6 b.

III miejsce: Alicja Kozłowska, kl. 6e.

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody w formie kart podarunkowych do salonu „Empik”. Zostały one wręczone na uroczystym apelu kończącym rok szkolny 2017/2018. Nagrody zakupione zostały ze środków finansowych pochodzących z fundacji ,,Tschammendorf/ Niederschlesien″.

W ramach współpracy z Fundacją zorganizowano również dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego dla uzdolnionych uczniów klas IV i VI. Podczas tych lekcji uczniowie doskonalili sprawności językowe, poznawali również fakty o kulturze, historii i zwyczajach w Niemczech.

Trzyletnie wsparcie Fundacji„Tschammendorf-Niederschlesien” umożliwiło uczniom kontakt z językiem i kulturą niemiecką na wielu płaszczyznach. Każde z podjętych w ramach Fundacji działań sprawiło dzieciom wiele radości i satysfakcji.

Tekst: Natalia Aleksy


 Rok szkolny 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej po raz czwarty współpracowała z niemiecką Fundacją „ Tschammendorf/Niederschlesien”, której jednym z głównych założeń jest promowanie i wspieranie nauki języka niemieckiego wśród polskiej młodzieży.

W wyniku tej współpracy uzyskano środki finansowe, dzięki którym zrealizowano następujące przedsięwzięcia:


I. 40 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej, biorących udział w dodatkowych zajęciach z języka niemieckiego, uczestniczyło dnia 27 maja
w warsztatach językowych, mających formę przedstawienia Teatru Lalkowego
w języku niemieckim. pt. ,, Die Raupe″.

 Przedstawienie trwało 30 minut i było skierowane dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej uczących się języka niemieckiego.Wcześniej nauczycielki j.niemieckiego i ich uczniowie otrzymali pełny tekst przedstawienia w wersji niemieckiej, aby krótko przed wyznaczonym terminem móc przerobić nieznane słownictwo i zwroty językowe. Spektakl był dla dzieci bezpłatny, a jego sponsorem była Fundacja ,,Tschammendorf/ Niederschlesien″. Rozpoczął się on od ogólnego omówienia treści sztuki i serii pytań prowadzącego w języku niemieckim, o wiek uczniów, hobby i stopień znajomości języka. Następnie uczniowie obejrzeli przedstawienie aktywnie włączając się w akcję poprzez odpowiadanie na pytania, wspólne liczenie oraz wyliczanie dni tygodnia.
Po zakończeniu spektaklu główny i jedyny aktor powtórzył z dziećmi najważniejsze słowa i zwroty ze sztuki. Był pod wrażeniem kultury naszych uczniów oraz ich dobrej znajomości języka niemieckiego. Zaskoczyła go również odwaga naszych dzieci i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

II. W dniu 6 czerwca 2019 roku w szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej po raz czwarty odbył się finał Szkolnego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów klas piątych z wiodącym językiem niemieckim. Organizatorki konkursu (nauczycielki języka niemieckiego: Jolanta Cirko, Urszula Mytych i Natalia Aleksy) przygotowały test leksykalno- gramatyczny oraz tematy części ustnej konkursu w formie reakcji. Zadania dostosowane były do poziomu trudności na danym etapie edukacyjnym. Finalistki napisały w ciągu 45 minut test znajomości zasad gramatycznych i słownictwa, a następnie po krótkiej przerwie zaprezentowały ustnie pięć reakcji z wcześniej wylosowanych zestawów. Dziewczynki wykazały się wysokim poziomem umiejętności językowych i wiedzą o krajach niemieckojęzycznych. Konkurs przebiegał w przyjaznej atmosferze pracy i zasad uczciwej rywalizacji.

Zwyciężczyniami Szkolnego Konkursu Języka Niemieckiego klas 5 zostały:

Aleksandra Tomaszewska- klasa 5f- I miejsce

Emilia Wysocka- klasa 5e- II miejsce

Wiktoria Kobel- klasa 5d- III miejsce

Uczennice otrzymały dyplomy oraz nagrody w formie kart podarunkowych do Empiku. Zostały one wręczone na uroczystym apelu kończącym rok szkolny 2018/2019. Nagrody dla zwycięzców Szkolnego Konkursu Języka Niemieckiego zakupione zostały ze środków finansowych pochodzących z Fundacji ,,Tschammendorf/ Niederschlesien″.

III. 7 czerwca 2019 r. odbył się kolejny wspólny wyjazd uczniów uzdolnionych językowo wraz z 4 opiekunkami do Szwajcarii Saksońskiej. Zwiedziliśmy najpierw twierdzę Königstein i obejrzeliśmy w niej skarbiec, zbrojownię, salę historyczną i aprowizacji. Następnie przeszliśmy wzdłuż murów ścieżką panoramiczną z widokiem na Szwajcarię Saksońską, wschodnie Rudawy oraz Drezno. Przy kasie muzealnej i w sklepiku z pamiątkami zakupiliśmy magnesy, pocztówki i breloczki dla naszych bliskich. W trakcie zwiedzania znaleźli się pierwsi odważni, którzy próbowali konwersacji w języku niemieckim z innymi turystami. Prym wiodła Nadia z klasy 5d, która zaskoczyła wszystkich odwagą i znajomością języka niemieckiego. Następnie udaliśmy się do Bastei nad Łabą, która nazywana jest perełką Szwajcarii Saksońskiej. Z zachwytem obejrzeliśmy rezerwat skalny z punktami widokowymi i przespacerowaliśmy się wśród niesamowitych form piaskowców z widokami na przełom Łaby i wzgórza Czeskiej Szwajcarii. Przy punktach widokowych zrobiliśmy mnóstwo pamiątkowych zdjęć na tle zapierających dech w piersiach pejzaży.

W czasie wycieczki wszystkim dopisywał dobry nastrój i plany na przyszłoroczny, równie udany wyjazd do Niemiec.

IV. W ramach współpracy z Fundacją zorganizowano również dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego dla uzdolnionych uczniów klas V. Podczas tych lekcji uczniowie doskonalili sprawności językowe, poznawali również fakty o kulturze, historii i zwyczajach w Niemczech.

Czteroletnie wsparcie Fundacji„Tschammendorf-Niederschlesien” umożliwiło uczniom kontakt z językiem i kulturą niemiecką na wielu płaszczyznach. Każde z podjętych w ramach Fundacji działań sprawiło dzieciom wiele radości i satysfakcji.

 

Jolanta Cirko, Urszula Mytych, Natalia Aleksy

 

 

 

 

1070593
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Wszystkie
29
31
213
406
1070593

Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Projekt i wykonanie BR Jastrzębscy.