Get Adobe Flash player

Szkoła dzisiaj

Nasza placówka jest największą publiczną szkołą podstawową w gminie, liczącą 730 uczniów. 38 oddziałom służy 60 nauczycieli, mając do dyspozycji: 31 sal lekcyjnych, nowoczesną pracownię komputerową, nowoczesną pracownie przyrodniczą, bibliotekę z 4 stanowiskami multimedialnymi (z dostępem do Internetu) dużą i małą salę gimnastyczną oraz boisko.

Szczycimy się wykwalifikowaną kadrą, możliwościami prezentacji umiejętności i talentów w konkursach i zawodach sportowych (jest ich około 30 rocznie), współpracą z innymi szkołami, nauką samorządności: Samorządy klas I‑III i IV VI oraz ich obecność na Radach pedagogicznych; uczniowie sami wybierają swoich opiekunów i rzecznika praw ucznia. W organizacji zabaw szkolnych i imprez klasowych wydatnie wspierają nas rodzice.

Uczniowie proponują szkolny kalendarz imprez i uczestniczą w zajęciach warsztatowych realizowanych w kręgu tematycznym Ja i świat oraz elementów programów: Mapa przyjaciół, Spójrz inaczej, Poznajmy się, Jesteśmy klasą, Przemoc wobec dzieci, Mamo, tato nie pal, Siedem kroków, Bezpieczna droga. Zajęcia prowadzą wychowawcy, pedagodzy, pielęgniarka, uczniowie II LO, pracownicy PCK i Sanepid-u, Straż Miejska oraz Policja.

Szkoła oferuje naukę jednego języka obcego od I klasy i dwóch - od klasy IV (angielski i niemiecki). Stwarza także szansę uczestnictwa w zawodach i konkursach tym bardziej, że organizujemy większość konkursów i zawodów, gminnych i powiatowych.

Proponujemy pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego w kołach sportowych: zajęcia ruchowe, z rytmiki, piłkę ręczna, nożną, siatkową i koszykową, gimnastykę korekcyjną, kołach przedmiotowych i zainteresowań: historycznym, informatycznym, plastycznym, dziennikarskim, teatralnym, czytelniczym, recytatorskim, ekologicznym, LOP i PCK. czniowie mający trudności w nauce lub szczególne potrzeby edukacyjne znajdują pomoc na zajęciach wspomagających, wyrównawczych, kompensacyjno-wyrównawczych, także w nauczaniu indywidualnym. Uczniowie klas IV-VI mogą uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego i matematyki.

Do tradycji szkoły weszły na stałe: uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, Rocznica wybuchu II wojny światowej, Dzień Chłopca, Dzień Nauczyciela, Rocznica Święta Niepodległości, Wieczór wróżb Andrzejkowych, Mikołaj w szkole, Wigilia i Jasełka - dla szkoły i środowiska, Bal Karnawałowy, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Wiosny, Apel Wielkanocny, Dzień Matki, Dzień Ojca, Rocznica Konstytucji 3 Maja, Dzień Dziecka - z konkursem umiejętności, Dni Środy Śląskiej, pożegnanie klas VI, uroczyste zakończenie roku szkolnego.

W kalendarzu szkolnym znalazły też swoje stałe miejsce:
konkursy wewnątrzszkolne: Biblijny, Wiedzy regionalnej, Ekologiczny, Matematyczny, Matematyczny Wesołe Myślenie, Ortograficzny, Czytelniczy, na Marzannę, Plastyczny, na palmę i pisankę, Wiedzy o ruchu drogowym, Piosenki religijnej, Miniplayback show, Przegląd małych form teatralnych, egzamin na Kartę rowerową,
zewnętrzne: Wiedzy o ruchu drogowym, Matematyczny, Języka niemieckiego, Języka angielskiego, Ekologiczny, Recytatorski, Piosenki religijnej,
zawody sportowe - lekkoatletyczne klas I-VI i IV-VI, chłopców i dziewcząt, szkolne, z eliminacją do zawodów zewnętrznych w: Minisiatkówce, Minikoszykówce, Minipiłce nożnej, Piłce ręcznej, Tenisie stołowym, Czwórboju lekkoatletycznym oraz w Biegach przełajowych.

Szkoła współpracuje z innymi instytucjami:
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - w zakresie badania uczniów i szkolenia pedagogów,
Powiatowym Ośrodkiem Edukacyjnym - szkolenia nauczycieli,
Starostwem Powiatowym - konferencje i współpraca w Projektach i Konkursie Ekologicznym,
Strażą Miejską i Policją - dyżury przy szkole, pogadanki, konkursy,
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej - pomoc uczniom z rodzin ubogich, organizacja wypoczynku letniego,
Oratorium przy Parafii średzkiej - organizacja wypoczynku, pomoc w nauce, Polskim Czerwonym Krzyżem, Sanepidem, Strażą Pożarną - pogadanki, konkursy, profilaktyka,
Średzkim Domem Kultury i Średzkim Muzeum - lekcje, konkursy, projekty edukacyjne.

W roku 1997 rozpoczęto wymianę uczniów z niemiecką Gminą Saterland. Po reformie organizację przejęło ją średzkie Gimnazjum, ale dajemy solidną podstawę językową - już od klas najmłodszych.

Stołówka szkolna przygotowuje obiady dla uczniów naszej szkoły i gminy oraz organizuje dożywianie uczniów z terenu gminy. Z okazji różnych świąt i rocznic przygotowywane są przyjęcia np. dla bezdomnych, emerytów i rencistów organizowane przez współpracujące ze szkołą instytucje - PCK, GOPS, ZHP, ZEiR, SANEPID i GMINĘ.

Świetlica, czynna w godz. 7.00-16.30, zabezpiecza potrzeby dowożonych uczniów klas I-VI oraz sprawuje opiekę w przypadku niemożności zorganizowania zastępstw i uczniom zwolnionym z lekcji religii. Prowadzi także nieodpłatne zajęcia ogólnowychowawcze (żywego słowa, plastyczne, muzyczne, ruchowe, manualne, konkursy).

Prywatny przewoźnik - wyłoniony w drodze przetargu - organizuje 8 kursów autobusowych. Uczniowie dowożeni są na zajęcia z ośmiu miejscowości: Święte-Przedmoście, Juszczyn, Komorniki, Chwalimierz, Proszków, Ogrodnica, Jatrzębce i mają możliwość wyboru jednego z 4 kursów powrotnych, między 12.25 a 15.05.

Opieka medyczna (5 dni/tydz.) jest sprawowana przez pielęgniarkę, czuwającą nad bezpieczeństwem uczniów. Pielęgniarka współpracuje równocześnie z lekarzami rodzinnymi, przygotowuje do szczepień, wykonuje badania przesiewowe, nadzoruje badania wad postawy, sprawdza czystość, przeprowadza pogadanki i prelekcje (higiena, szkodliwość palenia, choroby zakaźne itp.), organizuje konkursy oraz współpracuje z PCK i Sanepidem.

 

 

1070595
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Wszystkie
31
31
215
408
1070595

Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Projekt i wykonanie BR Jastrzębscy.