Get Adobe Flash player

Świetlica szkolna "Świetlik"

Godziny otwarcia

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w dni zajęć lekcyjnych w godzinach 6:30 - 16:30.

Do dyspozycji uczniów są dwie sale w budynku A i C szkoły.

Pracownicy świetlicy

 • mgr Dorota Wawrzyńska - kierownik
 • mgr Katarzyna Moczulak
 • mgr Marlena Kopiec
 • mgr Anna Perużyńska
 • mgr Żaneta Rak
 • mgr Marzysława Kostorowska

Cele świetlicy

Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Zadania świetlicy

 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
 • organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia
 • rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności
 • współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły

Wychowankowie świetlicy

Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I - III, których rodzice pracują zawodowo oraz dojeżdżający z rejonu szkoły.

Dokumenty

 

Reguły naszej świetlicy

1. Wszyscy się lubimy, grzecznie się bawimy.

2. Kiedy wyjdziesz z sali, pani nie zasmucisz jeśli powiesz dokąd idziesz i jak prędko wrócisz.

3. Kiedy grzecznie się wyrażamy to kłopotów unikamy.

4. O porządek dbamy, po sobie sprzątamy.

5. Nie marnujmy zdrowia, czasu unikajmy tu hałasu.

6. To rzecz oczywista, wychodząc z toalety myjemy ręce do czysta.

7. Miło czas spędzamy, dobrze siebie znamy, gdy kolega poprosi chętnie pomagamy.

8. To jest nasza grupa i nasza rodzina dlatego żadnych różnic między nami nie ma.

9. Wszyscy bardzo się staramy naszych pań zawsze słuchamy oraz zasad przestrzegamy.

 

Harmonogram pracy wychowawców świetlicy 

 
wychowawcy poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
mgr Dorota Wawrzyńska
kierownik

        -

 

9.00-12.00

 

9.00-12.00

 

9.00-12.00

 

9.00-12.00

mgr Marzysława Kostorowska

10.00-15.00

6.30-12.30

10.30-15.30

7.00-9.00

12.00-15.00

11.30-16.30

mgr Katarzyna Moczulak

7.00-9.00

12.00-15.00

11.30-16.30

6.30-12.30

10.30-15.30

10.00-15.00

mgr Anna Perużyńska

11.30-16.30

10.00-15.00

 

7.00-9.00

12.00-15.00

6.30-12.30

10.30-15.30

mgr Marlena Kopiec

6.30-12.30

 

10.30-15.30

10.00-15.00

11.30-16.30

7.00-9.00

12.00-15.00

mgr Żaneta Rak

10.30-15.30

7.00-9.00

12.00-15.00

11.30-16.30

10.00-15.00

6.30-12.30

 

 

1070389
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Wszystkie
9
14
202
202
1070389

Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Projekt i wykonanie BR Jastrzębscy.