Get Adobe Flash player

Pracownia przyrodnicza


 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej już drugi rok korzysta z nowoczesnej pracowni przyrodniczej. Pracownia powstała w wyniku przystąpienia szkoły do projektu "Pracownia przyrodnicza w każdej gminie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007 - 2013 - Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek edukacyjnych na Dolnym Śląsku, Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych.
Głównym celem przystąpienia do programu była poprawa jakości i efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych poprzez szerokie wyrzystanie eksperymentu, już od najwcześniejszych etapów nauczania.
     Możliwość korzystania z tak nowoczesnej pracowni przyczyniła się do uatrakcyjnienia zajęć i rozwoju zainteresowań uczniów przedmiotami matematyczno - przyrodniczymi.
     Program "Pracownia przyrodnicza." realizowany jest poprzez trzy komplementarne ze sobą projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz budżetu państwa.
Objmowały one:
     1. Szkolenie nauczycieli do planowania i wykorzystania eksperymentu w procesie nauczania (POKL działanie 9.4).
     2. Wdrożenie programu rozwojowego szkoły obejmującego w szczególności dodatkowe zajęcia dla uczniów (POKL działanie 9.1.2).
     3. Dostarczenie szkole wyposażenia pracowni przyrodniczej - pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt komputerowy (RPOWD działanie 7.2).
     Wkładem własnym gminy był remont pracowni oraz wyposażenie jej w meble.W ramach realizacji komponentu 2 w roku szkolnym 2010/2011 z zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z wykorzystaniem platformy edukacyjnej skorzystało 69 uczniów. Odbyły się również wycieczki 2 - dniowe, 1 - dniowe oraz 3 wyjazdy do Multicentrum w Jaworze, w których udział wzięło 132 uczniów.
     Z pewnością realizacja projektu przyczyniła się do wyrównania szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji. Polepszeniem jakości procesu kształcenia, wspierania indywidualnych zainteresowań uczniów, a baza szkoły wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt komputerowy.

 
 

1070422
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Wszystkie
42
14
235
235
1070422

Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Projekt i wykonanie BR Jastrzębscy.