Get Adobe Flash player

Centrum multimedialne

Szkolne internetowe centrum informacji multimedialnej

 • Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki; jego opiekunem jest nauczyciel-bibliotekarz.
 • Centrum służy uczniom i pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji.
 • Komputery są narzędziem do przeglądania multimedialnych programów edukacyjnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych i naukowych, tworzenia dokumentów na użytek szkoły.
 • Czas pracy ucznia przy komputerze wynosi maksymalnie jedną godzinę.
 • Przy stanowisku komputerowym może znajdować się jedna osoba.
  W wyjątkowych wypadkach (np. wspólne opracowywanie dokumentów) i za zgodą bibliotekarza pracować mogą dwie osoby.
 • Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z Centrum.
 • Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu operacyjnego użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
 • W Centrum obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócić ciszę.
 • Komputer może być wykorzystywany do przeglądania dyskietek, CDROM-ów, płyt DVD i innych nośników tylko z zasobów szkolnych.Programy komputerowe udostępniane są jedynie na miejscu. Nie przewiduje się możliwości wypożyczania ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów podczas zajęć w szkolnej pracowni komputerowej.
 • Użytkownik zamierzający skorzystać z dyskietki, płyt lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt personelowi biblioteki. Nośniki dopuszczane są do użytku wyłącznie po uprzednim sprawdzeniu ich zawartości programem antywirusowym.
 • Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać wyłącznie bibliotekarz. Istnieje możliwość samodzielnego wykonywania pojedynczych wydruków tekstu po uzyskaniu jego zgody. Nie będzie wydawana zgoda na wydruk kompletnych stron internetowych oraz grafiki.
 • Zabrania się:
  • składowania własnych i usuwania plików istniejących na dyskach twardych użytkowanego stanowiska,
  • dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem, wyłączania i włączania urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela,
  • instalowania własnych programów, korzystania z komunikatorów internetowych (Skype, Tlen, Gadu-Gadu itp.), wysyłania wiadomości tekstowych sms, korzystania z poczty elektronicznej oraz czatów,
  • kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do Centrum, jak również z przeglądanych stron internetowych,
  • korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc oraz gier komputerowych.
 • Po zakończeniu pracy należy wylogować się ze swojego konta lub zamknąć system a stanowisko komputerowe należy pozostawić w idealnych porządku.
 • Za szkody wyrządzone w Centrum w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik, a w przypadku ucznia - jego rodzice lub prawni opiekunowie.
 • W przypadku wprowadzenia do systemu wirusów komputerowych lub innego działania niezgodnego z prawem użytkownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach kodeksu karnego.
 • Za nieprzestrzeganie regulaminu lub w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązujących w Centrum bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. Może także odmówić czasowego, a w szczególnych przypadkach bezterminowo zakazać korzystania z Centrum, informując o tym dyrektora szkoły.

 

 

1070434
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Wszystkie
54
14
247
247
1070434

Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Projekt i wykonanie BR Jastrzębscy.